Szűcs T. Péter ügyvéd - a Megoldás

VÁLÓPER, HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS, VÉGRENDELET ÉS ÖRÖKLÉSLétezik GYORS VÁLÁS?
A jól előkészített beadványokkal, kellő alapossággal elkészített dokumentumokkal a kitűzött tárgyalások száma érdemben csökkenthető, így a válás sokszor több évig húzódó eljárása is rövidebbé válik.
Amennyiben Önök között a házassági életközösség már több mint 3 éve megszűnt, és valamennyi kérdésben meg tudnak állapodni, vagy gyermekük nincs, és a bedványaik a feltételeknek megfelelnek, az eljárás várhatóan már az első tárgyaláson befejeződhet. A gyors válás azonban legtöbbször az ÜGYVÉD kemény munkájának köszönhető, legyen szó akár csak a házastársak egy asztalhoz ültetéséről, ezzel is segítve a közös megegyezést.

A VÁLÓPER bírósági illetéke közös megegyezéses ügyben 30.000.- Ft, míg az ügyvédi munkadíj az ügy bonyolultságától ( felek egymás közti viszonya, vagyoni megállapodás, gyermekelhelyezés kérdése, stb.) függ.

Míg napjainkban a házasságkötések száma inkább csökken, egyre nagyobb az igény arra, hogy a házastársak előre rendezzék a vagyoni viszonyukat, melyre praktikusan házassági vagyonjogi megállapodás, azaz HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS keretében kerülhet sor.
Ez ma már általánosan elfogadott, ráaadásul, mivel a VÁLÓPEREK száma állandóan magas, sokan előre kívánják rendezni az anyagi kérdéseket, hogy később ez a kérdés a házasságot semmiképpen se ronthassa el, ugyanakkor, ha az élet mégis úgy hozza, hogy a házastársak a boldogságot már nem egymás oldalán találják meg, a VÁLÓPERT ne nehezítse egy elhúzódó, és mindenképpen vagyonjogi megállapodással véget érő házasság.
Ha van is a házastársak között vagyonjogi megállapodás( HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS), mindenképpen ajánlom ÜGYVÉD igénybevételét az eljárás mielőbbi lezárása érdekében.
Főbb családjogi területeim:

 • Házassági bontóperekkel (VÁLÓPER) összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses ügyek esetén
 • Házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, HÁZASSÁGI SZERZŐDÉSEK elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • Gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek
 • Tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyek
 • Házassági és élettársi vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások


 • ÖRÖKÖLNE? Vagy éppen ellenkezőleg, inkább szabadulna az ÖRÖKSÉGTŐL mert tartozás van a hagyatékban?

  Napjaink sajátos problámája a devizahitellel terhelt ingatlanok öröklése. Családok mennek tönkre,mert nem képesek helytállni elhunyt rokonuk korábbi kötelezettségéért, melyet a hagyaték tárgyának értéke sem fedez.

  Amennyiben az ingatlanok, értéktárgyak mellett esetleg azok értékét meghaladó adósság is van a hagyatékban, egyeztessen ügyvéddel!

  Elfogadja, vagy lemondana az örökségről, esetleg visszautasítaná azt?

  Segítségre van szüksége a hagyatéki eljárás során?


  VÉGRENDELET KÉSZÍTÉSE, VÉGRENDELET LETÉTBE HELYEZÉSE

  VÉGRENDELETET írna?
  A végrendelet speciális volta miatt kiemelten fontos a törvény betűjének való teljes megfelelés.
  Senki sem akarja, hogy VÉGRENDELETE csak azért ne legyen érvényes, ne a kiválasztott örökös legyen a VÉGRENDELET nyomán a kedvezményezett mert a szigorú szabályok közül valami kimarad a VÉGRENDELETBŐL.
  Egyeztessen ÜGYVÉDDEL, kérje szakértő segítését a VÉGRENDELET elkészítéséhez, hogy idősebb napjai nem teljenek idegeskedéssel.

  ÉLETJÁRADÉKI vagy TARTÁSI SZERZŐDÉST kötne?
  Épp Önnel kötöttek, de kötelezett nem teljesít?
  A szerződéses viszony mielőbbi rendezése az Ön érdeke, melyhez hathatós segítséget nyújthatok.

  Az élethelyzetek sokasága miatt bármelyik élethelyzetbe kerülhet, de kérem tartsa szem előtt, hogy az öröklésre, illetőleg VÉGRENDELET KÉSZÍTÉSÉRE, a halál esetére történő rendelkezésre vonatkozó sajátos szabályrendszer miatt érdemes szakemberrel konzultálni.

  JÖJJÖN EL ÉS TISZTÁZZUK A DOLGOKAT!