Szűcs T. Péter ügyvéd - a Megoldás

PERES ELJÁRÁSOK, PERES KÉPVISELET, KÖVETELÉSKEZELÉS


Napjainkban sajnos egyre több a meg nem fizetett tartozás, egyre gyakoribb a szerződések teljesítésének elkerülésére irányuló szándék.
Ilyenkor sok esetben már egy ÜGYVÉD által szerkesztett és megküldött FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS is eredményre vezet, de amennyiben mégsem, a FIZETÉSI MEGHAGYÁS kibocsátása, esetleges PERINDÍTÁS lehet a megoldás.

Valamely, más által, jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén, ha már bekövetkezett a károsodás, vállalom a keletkezett károkkal összefüggő igényérvényesítést, KÁRTÉRÍTÉSI PER INDÍTÁSÁT, ÜGYVÉDI KÉPVISELETET, jogi tanácsadást.

Amennyiben az Ön által megvásárolt - nagy értékű - termékkel kapcsolatban SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI azaz GARANCIÁLIS VITÁBA bonyolódott, és úgy érzi a kereskedő nem hajlandó a törvényi kötelezettségének teljesítésre, KLIKKELJEN IDE

és a megoldás nem lehet kérdéses.